1AL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:20- 7:05          
1 7:10- 7:55 tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #gmt hak3
z_trampolina-tt2 #tgm hak4
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #gmt hak3
z_trampolina-tt2 #tgm hak4
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #trt hak3
z_trampolina-tt2 #ttr hak4
   
2 8:00- 8:45 tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #gmt hak3
z_trampolina-tt2 #tgm hak4
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #gmt hak3
z_trampolina-tt2 #tgm hak4
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #trt hak3
z_trampolina-tt2 #ttr hak4
j. pol GL 103A inf-i2 203A
3 8:50- 9:35 tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #gmt hak3
z_trampolina-tt2 #tgm hak4
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #gmt hak3
z_trampolina-tt2 #tgm hak4
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #trt hak3
z_trampolina-tt2 #ttr hak4
biol Sf 306A j. pol GL 103A
4 9:40-10:25 mat JG 106A j. pol GL 103A geogr BX 208A EdB MT 013A bizn.i zarz. BX 208A
5 10:35-11:20 wf MD s1A rja1-ra1 215A
r_n_1-rn1 #nAD 112A
fiz JB 111A j.a.2-ap1 #JIA 202A
j.n.2-np1 St 112A
j.h.2-hp1 #eAD 212A
HIT Wq 302A
6 11:25-12:10 j. pol GL 103A geogr BX 208A filozofia JS 214A j.ak1-ak1 201A
j.nk1-nk1 #jnI 112A
rja1-ra1 215A
r_n_1-rn1 #nAD 112A
7 12:30-13:15 biol Sf 306A fiz JB 306A j.a.2-ap1 #JIA 202A
j.n.2-np1 St 112A
j.h.2-hp1 #eAD 212A
bizn.i zarz. BX 208A j.ak1-ak1 201A
j.nk1-nk1 #jnI 112A
8 13:35-14:20 HIT Wq 214A mat JG 106A chem 111A g.wych St 112A chem 110A
9 14:35-15:20 inf-i1 203A rel/etyka-rel #rAD 108A j.ak1-ak1 201A
j.nk1-nk1 #jnI 112A
HIT Wq 214A hist Rt 107A
10 15:25-16:10   tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #trt hak3
z_trampolina-tt2 #ttr hak4
tlp-t5b #AFl SU1
tlp-5bt #lAF WOSR tra-ta1 #tak hak1
tra-ta2 #kaa hak2
z_trampolina-tt1 #mig hak3
z_trampolina-tt2 #gim hak4
tlp-5bt #lAF WOSR
tlp-5bt #lAF WOSR
11 16:15-17:00 tlp-t5b #AFl LA1 tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #trt hak3
z_trampolina-tt2 #ttr hak4
tlp-t5b #AFl SU1
tlp-5bt #lAF WOSR tra-ta1 #tak hak1
tra-ta2 #kaa hak2
z_trampolina-tt1 #mig hak3
z_trampolina-tt2 #gim hak4
tlp-5bt #lAF WOSR
tlp-5bt #lAF WOSR
12 17:05-17:50 tlp-t5b #AFl LA1 tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #trt hak3
z_trampolina-tt2 #ttr hak4
tlp-t5b #AFl SU1
tlp-5bt #lAF WOSR tra-ta1 #tak hak1
tra-ta2 #kaa hak2
z_trampolina-tt1 #mig hak3
z_trampolina-tt2 #gim hak4
tlp-5bt #lAF WOSR
tlp-5bt #lAF WOSR
13 17:55-18:40 tlp-t5b #AFl LA1        
Obowiązuje od: 30.10.2023
Drukuj plan
wygenerowano 29.10.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum