1HL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:20- 7:05          
1 7:10- 7:55   trn SG 1SU   trn SG 1SU trn SG 1SU
2 8:00- 8:45   trn SG 1SU wf SG s2A trn SG 1SU trn SG 1SU
3 8:50- 9:35   trn SG 1SU wf SG s2A trn SG 1SU trn SG 1SU
4 9:40-10:25   HIT ZZ 107A j.ak1-ak8 215A
j.nk1-nk2 #nII 112A
mat SM 305A wf SG sft1
5 10:35-11:20 j. pol JZ 307A mat SM 305A j. pol JZ 104A biol Sf 306A inf 203A
6 11:25-12:10 j.a.2-ap2 #ap2 215A
j.n.2-np8 St 112A
j.ak1-ak8 215A
j.nk1-nk2 #nII 112A
j. pol JZ 105A EdB MT 215A filozofia JS 214A
7 12:30-13:15 HIT ZZ 107A geogr Wi 302A HIT ZZ 107A j. pol JZ 202A mat SM 305A
8 13:35-14:20 j.ak1-ak8 215A
j.nk1-nk2 #nII 112A
chem NJ 111A g.wych SG 106A hist KA 104A j.a.2-ap2 #ap2 215A
j.n.2-np8 St 112A
9 14:35-15:20 rja1-ra8 WM 301A
r_n_1-rn2 #nBG 104A
rja1-ra8 WM 301A
r_n_1-rn2 #nBG 104A
trn SG 1SU fiz KY 304A  
10 15:25-16:10 trn SG 1SU   trn SG 1SU    
11 16:15-17:00 trn SG 1SU   trn SG 1SU    
Drukuj plan
wygenerowano 03.03.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum