2ASP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:20- 7:05 bas-pł1 #pły b2K bas-pł1 #pły b2K bas-pł1 #pły b2K bas-pł1 #pły b2K bas-pł1 #pły b2K
1 7:10- 7:55 tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #gmt hak3
z_trampolina-tt2 #tgm hak4
bas-pł1 #pły b2K
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #gmt hak3
z_trampolina-tt2 #tgm hak4
bas-pł1 #pły b2K
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #trt hak3
z_trampolina-tt2 #ttr hak4
bas-pł1 #pły b2K
bas-pł1 #pły b2K bas-pł1 #pły b2K
2 8:00- 8:45 tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #gmt hak3
z_trampolina-tt2 #tgm hak4
bas-pł1 #pły b4K
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #gmt hak3
z_trampolina-tt2 #tgm hak4
bas-pł1 #pły b4K
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #trt hak3
z_trampolina-tt2 #ttr hak4
bas-pł1 #pły b4K
bas-pł1 #pły b4K
inf-i1 203A
bas-pł1 #pły b4K
3 8:50- 9:35 tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #gmt hak3
z_trampolina-tt2 #tgm hak4
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #gmt hak3
z_trampolina-tt2 #tgm hak4
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #trt hak3
z_trampolina-tt2 #ttr hak4
j.a.2-ap1 #ap1 201A
j.a.2-ap1 #ap1 201A
j.h.2-hp1 #2es 212A
j.n.2-np1 Fi 109A
biol Sf 306A
4 9:40-10:25 fiz KY 304A przedsięb. Wi 208A jp2-jp2 #rp2 207A
rja2-ra2 #ra2 105A
bi2-bi2 #rb2 306A
r2g-ge2 #rg2 302A
rm2-mt2 #2_m 106A
rja2-2ra #2ra 201A
j. pol GL 103A rn3-rn3 #r_3 112A
rch3-ch3 #ch3 111A
fi3-fi3 #rf3 304A
rin3-in3 #r_i 203A
hi3-hi3 #rh3 107A
hi3-3hi #3rh 307A
rn3-3rn #3_r 104A
5 10:35-11:20 j.ak1-ak1 #aAE 301A
j.ak1-ak2 #AK2 215A
j.ak1-ak6 #ka2 105A
j.nk1-nk1 #n1p 202A
fiz KY 304A j.ak1-ak1 #aAE 301A
j.ak1-ak2 #AK2 215A
j.ak1-ak6 #ka2 105A
j.nk1-nk1 #n1p 202A
j. pol GL 103A j.ak1-ak1 #aAE 301A
j.ak1-ak2 #AK2 215A
j.ak1-ak6 #ka2 105A
j.nk1-nk1 #n1p 202A
6 11:25-12:10 wf TC h1A jp2-jp2 #rp2 207A
rja2-ra2 #ra2 105A
bi2-bi2 #rb2 306A
r2g-ge2 #rg2 302A
rm2-mt2 #2_m 106A
rja2-2ra #2ra 201A
mat AS 013A mat AS 201A mat AS 106A
7 12:30-13:15 hist Gs 302A j. pol GL 103A HIT CJ 111A rn3-rn3 #r_3 112A
rch3-ch3 #ch3 111A
fi3-fi3 #rf3 304A
rin3-in3 #r_i 203A
hi3-hi3 #rh3 107A
hi3-3hi #3rh 301A
rn3-3rn #3_r 104A
j. pol GL 103A
8 13:35-14:20 biol Sf 306A chem 110A rja1-ra1 #ra1 215A
rja1-1ra #1ra 105A
rbi1-bi1 #rb1 307A
rge1-ge1 #rg1 208A
1rw-ws1 #w_r 107A
geogr Wi 302A chem 110A
9 14:35-15:20 j.h.2-hp1 #2es 212A
j.n.2-np1 Fi 109A
mat AS 305A geogr Wi 302A inf-i2 #in2 203A
rel/etyka-rel #re1 109A
hist Gs 302A
10 15:25-16:10 g.wych Fi 109A tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #trt hak3
z_trampolina-tt2 #ttr hak4
tlp-t5b #AFl SU1
bas-pł1 #pły b6K
tlp-5bt #lAF WOSR
bas-pł1 #pły b6K
tra-ta1 #tak hak1
tra-ta2 #kaa hak2
z_trampolina-tt1 #mig hak3
z_trampolina-tt2 #gim hak4
tlp-5bt #lAF WOSR
bas-pł1 #pły b6K
tlp-5bt #lAF WOSR
bas-pł1 #pły b2K
11 16:15-17:00 tlp-t5b #AFl LA1
bas-pł1 #płt b1K
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #trt hak3
z_trampolina-tt2 #ttr hak4
tlp-t5b #AFl SU1
bas-pł1 #pły b3K
tlp-5bt #lAF WOSR
bas-pł1 #pły b3K
tra-ta1 #tak hak1
tra-ta2 #kaa hak2
z_trampolina-tt1 #mig hak3
z_trampolina-tt2 #gim hak4
tlp-5bt #lAF WOSR
bas-pł1 #pły b2K
tlp-5bt #lAF WOSR
bas-pł1 #pły b1K
12 17:05-17:50 tlp-t5b #AFl LA1
bas-pł1 #płt b2K
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #trt hak3
z_trampolina-tt2 #ttr hak4
tlp-t5b #AFl SU1
bas-pł1 #pły b3K
tlp-5bt #lAF WOSR
bas-pł1 #pły b4K
tra-ta1 #tak hak1
tra-ta2 #kaa hak2
z_trampolina-tt1 #mig hak3
z_trampolina-tt2 #gim hak4
tlp-5bt #lAF WOSR
bas-pł1 #pły b2K
tlp-5bt #lAF WOSR
bas-pł1 #pły b1K
13 17:55-18:40 tlp-t5b #AFl LA1
bas-pł1 #płt b1K
bas-pł1 #rpt sK1 bas-pł1 #rpt sK1 bas-pł1 #trp sK1 bas-pł1 #trp sK1
Drukuj plan
wygenerowano 03.03.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum