2CSP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:20- 7:05          
1 7:10- 7:55 tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
  tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
  tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
2 8:00- 8:45 tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
inf 203A tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
  tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
3 8:50- 9:35 j. pol JZ 307A geogr Gs 302A j.h.2-hp3 #es 212A
j.n.2-np4 #np1 202A
biol SI 307A fiz KY 304A
4 9:40-10:25 mat KR 102A hist Gs 302A jp2-jp2 #rp2 207A
rja2-ra2 #ra2 105A
rm2-mt2 #2_m 106A
bi2-bi2 #rb2 306A
r2g-ge2 #rg2 302A
rja2-2ra #2ra 201A
j.h.2-hp3 #es 212A
j.n.2-np4 #np1 202A
rn3-rn3 #r_3 112A
rch3-ch3 #ch3 111A
fi3-fi3 #rf3 304A
rin3-in3 #r_i 203A
hi3-hi3 #rh3 107A
hi3-3hi #3rh 307A
rn3-3rn #3_r 104A
5 10:35-11:20 j.ak1-ak1 #aAE 301A
j.ak1-ak2 #AK2 215A
j.ak1-ak6 #ka2 105A
przedsięb. Wi 208A j.ak1-ak1 #aAE 301A
j.ak1-ak2 #AK2 215A
j.ak1-ak6 #ka2 105A
HIT ZZ 107A j.ak1-ak1 #aAE 301A
j.ak1-ak2 #AK2 215A
j.ak1-ak6 #ka2 105A
6 11:25-12:10 g.wych DB 307A jp2-jp2 #rp2 207A
rja2-ra2 #ra2 105A
rm2-mt2 #2_m 106A
bi2-bi2 #rb2 306A
r2g-ge2 #rg2 302A
rja2-2ra #2ra 201A
mat KR 102A mat KR 102A mat KR 102A
7 12:30-13:15 wf DB h3A j. pol JZ 307A wf DB h3A rn3-rn3 #r_3 112A
rch3-ch3 #ch3 111A
fi3-fi3 #rf3 304A
rin3-in3 #r_i 203A
hi3-hi3 #rh3 107A
hi3-3hi #3rh 301A
rn3-3rn #3_r 104A
hist Gs 302A
8 13:35-14:20 gdd KR 102A wf DB s2A rja1-ra1 #ra1 215A
rja1-1ra #1ra 105A
rbi1-bi1 #rb1 307A
rge1-ge1 #rg1 208A
1rw-ws1 #w_r 107A
j. pol JZ 307A j. pol JZ 307A
9 14:35-15:20 geogr Gs 302A chem 111A biol SI 307A rel/etyka-rel #re1 109A chem 111A
10 15:25-16:10 trs-ts1 #sdz h1A
trs-ts2 #dzs h2A
trs-ts1 #sdz h1A
trs-ts2 #dzs h2A
trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
trs-s12 #LOS h2A
11 16:15-17:00 trs-ts1 #sdz h1A
trs-ts2 #dzs h2A
trs-ts1 #sdz h1A
trs-ts2 #dzs h2A
tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
trs-s12 #LOS h2A
12 17:05-17:50 trs-ts1 #sdz h1A
trs-ts2 #dzs h2A
tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
trs-ts1 #sdz h1A
trs-ts2 #dzs h2A
tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
13 17:55-18:40 trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
trs-ts1 #sdz h1A
trs-ts2 #dzs h2A
tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
trs-ts1 #sdz h1A
trs-ts2 #dzs h2A
trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
14 18:45-19:00 trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
trs-ts1 #sdz h1A
trs-ts2 #dzs h2A
tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
trs-ts1 #sdz h1A
trs-ts2 #dzs h2A
trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
15 19:00-19:45     trs-ts1 #sdz h1A
trs-ts2 #dzs h2A
   
Drukuj plan
wygenerowano 03.03.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum