2DSP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:20- 7:05          
1 7:10- 7:55          
2 8:00- 8:45   geogr Gs 302A      
3 8:50- 9:35 biol Sf 306A j. pol KM 110A j.a.2-ap1 #ap1 201A
j.n.2-np2 #n2p 214A
j.a.2-ap1 #ap1 201A
j.h.2-hp1 #2es 212A
j.n.2-np2 #n2p 214A
mat AS 106A
4 9:40-10:25 j. pol KM 110A biol Sf 306A jp2-jp2 #rp2 207A
rja2-ra2 #ra2 105A
rm2-mt2 #2_m 106A
bi2-bi2 #rb2 306A
r2g-ge2 #rg2 302A
rja2-2ra #2ra 201A
j. pol KM 110A rn3-rn3 #r_3 112A
rch3-ch3 #ch3 111A
fi3-fi3 #rf3 304A
rin3-in3 #r_i 203A
hi3-hi3 #rh3 107A
hi3-3hi #3rh 307A
rn3-3rn #3_r 104A
5 10:35-11:20 mat AS 104A j.ak1-ak5 #K1J 301A
j.ak1-ak3 #1JK 105A
j.ak1-ak4 #J1K 201A
j.nk1-nk2 #JK1 109A
HIT ZZ 107A wf MD s1A chem 110A
6 11:25-12:10 j.ak1-ak5 #K1J 301A
j.ak1-ak3 #1JK 105A
j.ak1-ak4 #J1K 201A
j.nk1-nk2 #JK1 109A
jp2-jp2 #rp2 207A
rja2-ra2 #ra2 105A
rm2-mt2 #2_m 106A
bi2-bi2 #rb2 306A
r2g-ge2 #rg2 302A
rja2-2ra #2ra 201A
chem 304A g.wych MD 013A j.ak1-ak5 #K1J 301A
j.ak1-ak3 #1JK 105A
j.ak1-ak4 #J1K 201A
j.nk1-nk2 #JK1 109A
7 12:30-13:15 hist CJ 307A hist CJ 105A przedsięb. BX 208A rn3-rn3 #r_3 112A
rch3-ch3 #ch3 111A
fi3-fi3 #rf3 304A
rin3-in3 #r_i 203A
hi3-hi3 #rh3 107A
hi3-3hi #3rh 301A
rn3-3rn #3_r 104A
j. pol KM 110A
8 13:35-14:20 geogr Gs 302A mat AS 305A rja1-ra1 #ra1 215A
rja1-1ra #1ra 105A
rbi1-bi1 #rb1 307A
rge1-ge1 #rg1 208A
1rw-ws1 #w_r 107A
mat AS 305A fiz KY 304A
9 14:35-15:20 j.h.2-hp1 #2es 212A fiz KY 304A tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
inf-i2 #in2 203A
rel/etyka-rel #re1 109A
inf-i1 203A
10 15:25-16:10 tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
tlp-t5b #AFl SU1
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
tlp-la4 #lKF LA1
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
tlp-la4 #lKF LA1
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
tlp-la4 #lKF LA1
11 16:15-17:00 tlp-t5b #AFl LA1
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
tlp-t5b #AFl SU1
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
tlp-la4 #lKF LA1
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
tlp-la4 #lKF LA1
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
tlp-la4 #lKF LA1
12 17:05-17:50 tlp-t5b #AFl LA1
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
tlp-t5b #AFl SU1
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
tlp-la4 #lKF LA1 tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
tlp-la4 #lKF LA1
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
tlp-la4 #lKF LA1
13 17:55-18:40 tlp-t5b #AFl LA1        
Drukuj plan
wygenerowano 03.03.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum