3BSP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:20- 7:05          
1 7:10- 7:55   trn-pn1 SU3
trn-pn2 RS 3SU
    trn-pn1 SU3
trn-pn2 SU6
2 8:00- 8:45 gdd JG 106A trn-pn1 SU3
trn-pn2 RS 3SU
mat JG 106A hist ZZ 304A trn-pn1 SU3
trn-pn2 SU6
3 8:50- 9:35 mat JG 106A trn-pn1 SU3
trn-pn2 RS 3SU
j. pol GL 103A j. pol GL 103A trn-pn1 SU3
trn-pn2 SU6
4 9:40-10:25 j.ak1-ak2 #1AK 105A
j.ak1-ak4 #KA1 201A
j.ak1-ak5 #AK5 215A
j.nk1-nk1 #NK1 109A
j.ak1-ak2 #1AK 105A
j.ak1-ak4 #KA1 201A
j.ak1-ak5 #AK5 215A
j.nk1-nk1 #NK1 109A
j. pol GL 103A mat JG 106A j.ak1-ak2 #1AK 105A
j.ak1-ak4 #KA1 201A
j.ak1-ak5 #AK5 215A
j.nk1-nk1 #NK1 109A
5 10:35-11:20 j. pol GL 103A hist ZZ 107A geogr BX 208A g.wych ZA 105A chem Dx 111A
6 11:25-12:10 fiz KY 304A fiz KY 304A j.a.2-ap1 #1ap 301A
j.h.2-hp1 #se 212A
j.n.2-np3 #2np 104A
j.n.2-np5 #np5 202A
j.n.2-np1 #1np 112A
rn3-rn3 #3n3 104A
rch3-ch3 #3c3 111A
fi3-fi3 #3f2 304A
rin3-in3 #3i3 203A
hi3-hi3 #3h3 301A
hi3-3hi #hi_ 108A
biol Sf 306A
7 12:30-13:15 j.a.2-ap1 #1ap 301A
j.h.2-hp1 #se 212A
j.n.2-np3 #2np 104A
j.n.2-np5 #np5 202A
j.n.2-np1 #1np 112A
przedsięb. BX 208A rjp1-jp1 #3p1 110A
rja1-ra1 #aj1 201A
rbi1-bi1 #3b1 306A
rge1-ge1 #3g1 302A
rm1-mt1 #3m1 013A
rjp1-jp1 #3p1 110A
rja1-ra1 #aj1 201A
rbi1-bi1 #3b1 306A
rge1-ge1 #3g1 302A
rm1-mt1 #3m1 305A
rn3-rn3 #3n3 104A
rch3-ch3 #3c3 111A
fi3-fi3 #3f2 304A
rin3-in3 #3i3 203A
hi3-hi3 #3h3 201A
hi3-3hi #hi_ 108A
8 13:35-14:20 wf-w1 Ld s2A
wf-w2 s3A
wf-w2 s3A
inf-i1 203A
rjp1-jp1 #3p1 110A
rja1-ra1 #aj1 201A
rbi1-bi1 #3b1 306A
rge1-ge1 #3g1 302A
rm1-mt1 #3m1 013A
rja2-ra2 #3a2 105A
rja2-2ra #2a3 301A
rm2-mt2 #3m2 106A
rws2-2ws #2w3 110A
r2g-ge2 #3g2 208A
rws2-ws2 #3w2 107A
jp2-jp2 #3p2 103A
rja2-ra2 #3a2 105A
rja2-2ra #2a3 301A
rm2-mt2 #3m2 106A
rws2-2ws #2w3 214A
r2g-ge2 #3g2 208A
rws2-ws2 #3w2 107A
jp2-jp2 #3p2 103A
9 14:35-15:20 wf-w1 Ld s2A
wf-w2 s1A
wf-w1 Ld s2A
inf-i2 203A
trn-pn1 SU3
trn-pn2 RS 3SU
trn-pn1 SU3
trn-pn2 RS 3SU
 
10 15:25-16:10 trn-pn1 SU3
trn-pn2 RS 3SU
strzel.-tst #tst strz
strzel.-tst #tst strz trn-pn1 SU3
trn-pn2 RS 3SU
strzel.-tst #tst strz
trn-pn1 SU3
trn-pn2 RS 3SU
strzel.-tst #tst strz
strzel.-tst #tst strz
11 16:15-17:00 trn-pn1 SU3
trn-pn2 RS 3SU
strzel.-tst #tst strz
strzel.-tst #tst strz trn-pn1 SU3
trn-pn2 RS 3SU
strzel.-tst #tst strz
trn-pn1 SU3
trn-pn2 RS 3SU
strzel.-tst #tst strz
strzel.-tst #tst strz
12 17:05-17:50   strzel.-tst #tst strz strzel.-tst #tst strz   strzel.-tst #tst strz
Drukuj plan
wygenerowano 03.03.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum