3DSP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:20- 7:05 bas-pł1 #pły b2K bas-pł1 #pły b2K bas-pł1 #pły b2K bas-pł1 #pły b2K bas-pł1 #pły b2K
1 7:10- 7:55 tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #gmt hak3
z_trampolina-tt2 #tgm hak4
bas-pł1 #pły b2K
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #gmt hak3
z_trampolina-tt2 #tgm hak4
bas-pł1 #pły b2K
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #trt hak3
z_trampolina-tt2 #ttr hak4
bas-pł1 #pły b2K
bas-pł1 #pły b2K bas-pł1 #pły b2K
2 8:00- 8:45 tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #gmt hak3
z_trampolina-tt2 #tgm hak4
bas-pł1 #pły b4K
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #gmt hak3
z_trampolina-tt2 #tgm hak4
bas-pł1 #pły b4K
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #trt hak3
z_trampolina-tt2 #ttr hak4
bas-pł1 #pły b4K
bas-pł1 #pły b4K bas-pł1 #pły b4K
3 8:50- 9:35 tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #gmt hak3
z_trampolina-tt2 #tgm hak4
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #gmt hak3
z_trampolina-tt2 #tgm hak4
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #trt hak3
z_trampolina-tt2 #ttr hak4
mat SM 305A hist ZZ 307A
4 9:40-10:25 j.ak1-ak3 #3AK 202A
j.ak1-ak4 #KA1 201A
j.ak1-ak5 #AK5 215A
j.nk1-nk1 #NK1 109A
j.ak1-ak3 #3AK 202A
j.ak1-ak4 #KA1 201A
j.ak1-ak5 #AK5 215A
j.nk1-nk1 #NK1 109A
mat SM 305A wf MD s1A j.ak1-ak3 #3AK 202A
j.ak1-ak4 #KA1 201A
j.ak1-ak5 #AK5 215A
j.nk1-nk1 #NK1 109A
5 10:35-11:20 mat SM 305A j. pol GL 103A j. pol GL 103A g.wych SM 305A j. pol GL 103A
6 11:25-12:10 gdd SM 305A mat SM 305A j.a.2-ap1 #1ap 301A
j.n.2-np4 #np4 109A
j.h.2-hp1 #se 212A
rn3-rn3 #3n3 104A
rch3-ch3 #3c3 111A
fi3-fi3 #3f2 304A
rin3-in3 #3i3 203A
hi3-hi3 #3h3 301A
hi3-3hi #hi_ 108A
j. pol GL 103A
7 12:30-13:15 j.a.2-ap1 #1ap 301A
j.n.2-np4 #np4 109A
j.h.2-hp1 #se 212A
inf 203A rjp1-jp1 #3p1 110A
rja1-ra1 #aj1 201A
rbi1-bi1 #3b1 306A
rge1-ge1 #3g1 302A
rm1-mt1 #3m1 013A
rjp1-jp1 #3p1 110A
rja1-ra1 #aj1 201A
rbi1-bi1 #3b1 306A
rge1-ge1 #3g1 302A
rm1-mt1 #3m1 305A
rn3-rn3 #3n3 104A
rch3-ch3 #3c3 111A
fi3-fi3 #3f2 304A
rin3-in3 #3i3 203A
hi3-hi3 #3h3 201A
hi3-3hi #hi_ 108A
8 13:35-14:20 hist ZZ 107A rel/etyka-rel #rAF 108A rjp1-jp1 #3p1 110A
rja1-ra1 #aj1 201A
rbi1-bi1 #3b1 306A
rge1-ge1 #3g1 302A
rm1-mt1 #3m1 013A
rja2-ra2 #3a2 105A
rja2-2ra #2a3 301A
rm2-mt2 #3m2 106A
rws2-2ws #2w3 110A
r2g-ge2 #3g2 208A
rws2-ws2 #3w2 107A
jp2-jp2 #3p2 103A
rja2-ra2 #3a2 105A
rja2-2ra #2a3 301A
rm2-mt2 #3m2 106A
rws2-2ws #2w3 214A
r2g-ge2 #3g2 208A
rws2-ws2 #3w2 107A
jp2-jp2 #3p2 103A
9 14:35-15:20     tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
   
10 15:25-16:10 tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #trt hak3
z_trampolina-tt2 #ttr hak4
bas-pł1 #pły b6K
tlp-t5b #AFl SU1
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
bas-pł1 #pły b6K
tlp-5bt #lAF WOSR
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
tra-ta1 #tak hak1
tra-ta2 #kaa hak2
z_trampolina-tt1 #mig hak3
z_trampolina-tt2 #gim hak4
bas-pł1 #pły b6K
tlp-5bt #lAF WOSR
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
bas-pł1 #pły b2K
tlp-5bt #lAF WOSR
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
11 16:15-17:00 bas-pł1 #płt b1K
tlp-t5b #AFl LA1
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #trt hak3
z_trampolina-tt2 #ttr hak4
bas-pł1 #pły b3K
tlp-t5b #AFl SU1
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
bas-pł1 #pły b3K
tlp-5bt #lAF WOSR
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
tra-ta1 #tak hak1
tra-ta2 #kaa hak2
z_trampolina-tt1 #mig hak3
z_trampolina-tt2 #gim hak4
bas-pł1 #pły b2K
tlp-5bt #lAF WOSR
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
bas-pł1 #pły b1K
tlp-5bt #lAF WOSR
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
12 17:05-17:50 bas-pł1 #płt b2K
tlp-t5b #AFl LA1
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
tra-ta1 #G1 hak1
tra-ta2 #1G hak2
z_trampolina-tt1 #trt hak3
z_trampolina-tt2 #ttr hak4
bas-pł1 #pły b3K
tlp-t5b #AFl SU1
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
bas-pł1 #pły b4K
tlp-5bt #lAF WOSR
tra-ta1 #tak hak1
tra-ta2 #kaa hak2
z_trampolina-tt1 #mig hak3
z_trampolina-tt2 #gim hak4
bas-pł1 #pły b2K
tlp-5bt #lAF WOSR
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
bas-pł1 #pły b1K
tlp-5bt #lAF WOSR
tl1-la1 #lJW s1A
tl2-la2 #lLd s2A
tl3-la3 #lkŻ s3A
13 17:55-18:40 bas-pł1 #płt b1K
tlp-t5b #AFl LA1
bas-pł1 #rpt sK1 bas-pł1 #rpt sK1 bas-pł1 #trp sK1 bas-pł1 #trp sK1
Drukuj plan
wygenerowano 03.03.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum