4BSP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:20- 7:05          
1 7:10- 7:55   trn-pn1 SU4
trn-pn2 4SU
  wf TC s2A trn-pn1 SU4
trn-pn2 4SU
2 8:00- 8:45 j. pol KM 110A trn-pn1 SU4
trn-pn2 4SU
wf TC s1A wf TC s2A trn-pn1 SU4
trn-pn2 bWs3
3 8:50- 9:35 j. pol KM 110A trn-pn1 SU4
trn-pn2 4SU
  rn3-rn3 #4n3 202A
rch3-ch3 #4c3 111A
rin3-in3 #4i3 203A
hi3-hi3 #3h4 108A
hi3-3hi #4h3 304A
hi3-rh3 #4hi 107A
trn-pn1 SU4
trn-pn2 bWs3
4 9:40-10:25 hist KA 108A j. pol KM 110A j.a.2-ap1 #4ap 108A
j.h.2-hp1 #es4 212A
j.n.2-np1 #4np 202A
j.n.2-np2 #np2 104A
j.ak1-ak1 #4AK 201A
j.ak1-ak2 #AK4 215A
j.ak1-ak4 #A4K 104A
j.nk1-nk1 #N1K 109A
j. pol KM 110A
5 10:35-11:20 rja1-ra1 #4a1 201A
rjp1-jp1 #4p1 207A
rbi1-bi1 #4b1 306A
rge1-ge1 #4g1 208A
1rw-ws1 #5w1 107A
mat JG 106A mat JG 106A mat JG 106A rja1-ra1 #4a1 201A
rjp1-jp1 #4p1 207A
rbi1-bi1 #4b1 306A
rge1-ge1 #4g1 208A
1rw-ws1 #5w1 106A
6 11:25-12:10 mat JG 106A hist KA 108A mat JG 106A rja2-2ra #1a4 202A
rja2-ra2 #a2j 105A
rm2-mt2 #4m2 106A
bi2-bi2 #4b2 306A
r2g-ge2 #4g2 208A
rws2-ws2 #4w2 107A
rn3-rn3 #4n3 202A
rch3-ch3 #4c3 111A
rin3-in3 #4i3 203A
hi3-hi3 #3h4 108A
hi3-3hi #4h3 106A
hi3-rh3 #4hi 107A
7 12:30-13:15 g.wych JG 106A j.ak1-ak1 #4AK 201A
j.ak1-ak2 #AK4 215A
j.ak1-ak4 #A4K 202A
j.nk1-nk1 #N1K 109A
gdd JZ 106A   rja2-2ra #1a4 202A
rja2-ra2 #a2j 105A
rm2-mt2 #4m2 106A
bi2-bi2 #4b2 306A
r2g-ge2 #4g2 208A
rws2-ws2 #4w2 107A
8 13:35-14:20 j.a.2-ap1 #4ap 207A
j.h.2-hp1 #es4 212A
j.n.2-np1 #4np 110A
j.n.2-np2 #np2 104A
j.ak1-ak1 #4AK 201A
j.ak1-ak2 #AK4 215A
j.ak1-ak4 #A4K 202A
j.nk1-nk1 #N1K 109A
rel/etyka-rel #4re 109A    
9 14:35-15:20 doradz. zaw. UG 110A   trn-pn1 SU4
trn-pn2 4SU
trn-pn1 SU4
trn-pn2 4SU
 
10 15:25-16:10 trn-pn1 SU4
trn-pn2 4SU
  trn-pn1 SU4
trn-pn2 4SU
trn-pn1 SU4
trn-pn2 4SU
 
11 16:15-17:00 trn-pn1 SU4
trn-pn2 4SU
  trn-pn1 SU4
trn-pn2 4SU
trn-pn1 SU4
trn-pn2 4SU
 
Obowiązuje od: 30.10.2023
Drukuj plan
wygenerowano 29.10.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum