4CSP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:20- 7:05          
1 7:10- 7:55 tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
płr-pr1 #GI Sza1
płr-pr2 #GII Sza2
płr-pr3 #G3 h1A
płr-pr1 #GI h1A
płr-pr2 #GII h2A
płr-pr3 #G3 Sza1
tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
płr-pr1 #GI Sza1
płr-pr2 #GII Sza2
płr-pr3 #G3 h1A
płr-pr1 #GI h1A
płr-pr2 #GII h2A
płr-pr3 #G3 Sza2
tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
płr-pr1 #GI Sza1
płr-pr2 #GII Sza2
płr-pr3 #G3 h1A
2 8:00- 8:45 tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
płr-pr1 #GI Sza1
płr-pr2 #GII Sza2
płr-pr3 #G3 h1A
płr-pr1 #GI h1A
płr-pr2 #GII h2A
płr-pr3 #G3 Sza1
tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
płr-pr1 #GI Sza1
płr-pr2 #GII Sza2
płr-pr3 #G3 h1A
płr-pr1 #GI h1A
płr-pr2 #GII h2A
płr-pr3 #G3 Sza2
tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
płr-pr1 #GI Sza1
płr-pr2 #GII Sza2
płr-pr3 #G3 h1A
3 8:50- 9:35 wf-wdz #ACw s1A
wf-wch #WAC s2A
mat KR 102A mat KR 102A rn3-rn3 #4n3 202A
rch3-ch3 #4c3 111A
rin3-in3 #4i3 203A
hi3-hi3 #3h4 108A
hi3-3hi #4h3 304A
hi3-rh3 #4hi 107A
mat KR 102A
4 9:40-10:25 wf-wdz #ACw s1A
wf-wch #WAC s2A
wf-wdz #ACw s1A
wf-wch #WAC s2A
j.a.2-ap1 #4ap 108A
j.h.2-hp1 #es4 212A
j.n.2-np2 #np2 104A
j.n.2-np3 #pn1 109A
j.ak1-ak1 #4AK 201A
j.ak1-ak2 #AK4 215A
j.ak1-ak4 #A4K 104A
j.nk1-nk1 #N1K 109A
mat KR 102A
5 10:35-11:20 rja1-ra1 #4a1 201A
rjp1-jp1 #4p1 207A
rbi1-bi1 #4b1 306A
rge1-ge1 #4g1 208A
1rw-ws1 #5w1 107A
j. pol KM 110A j. pol KM 110A g.wych KM 110A rja1-ra1 #4a1 201A
rjp1-jp1 #4p1 207A
rbi1-bi1 #4b1 306A
rge1-ge1 #4g1 208A
1rw-ws1 #5w1 106A
6 11:25-12:10 j. pol KM 110A gdd JZ 307A j. pol KM 110A rja2-2ra #1a4 202A
rja2-ra2 #a2j 105A
rm2-mt2 #4m2 106A
bi2-bi2 #4b2 306A
r2g-ge2 #4g2 208A
rws2-ws2 #4w2 107A
rn3-rn3 #4n3 202A
rch3-ch3 #4c3 111A
rin3-in3 #4i3 203A
hi3-hi3 #3h4 108A
hi3-3hi #4h3 106A
hi3-rh3 #4hi 107A
7 12:30-13:15 hist KA 108A j.ak1-ak1 #4AK 201A
j.ak1-ak2 #AK4 215A
j.ak1-ak4 #A4K 202A
j.nk1-nk1 #N1K 109A
hist KA 108A mat KR 102A rja2-2ra #1a4 202A
rja2-ra2 #a2j 105A
rm2-mt2 #4m2 106A
bi2-bi2 #4b2 306A
r2g-ge2 #4g2 208A
rws2-ws2 #4w2 107A
8 13:35-14:20 j.a.2-ap1 #4ap 207A
j.h.2-hp1 #es4 212A
j.n.2-np2 #np2 104A
j.n.2-np3 #pn1 109A
j.ak1-ak1 #4AK 201A
j.ak1-ak2 #AK4 215A
j.ak1-ak4 #A4K 202A
j.nk1-nk1 #N1K 109A
rel/etyka-rel #4re 109A doradz. zaw. UG 104A  
9 14:35-15:20          
10 15:25-16:10 trs-ts1 #sdz h1A
trs-ts2 #dzs h2A
strzel.-tst #tst hGw
trs-ts1 #sdz h1A
trs-ts2 #dzs h2A
płr-pr1 #GI CM1
płr-pr2 #GII CM2
strzel.-tst #tst hGw
płr-pr3 #G3 CM3
trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
strzel.-tst #tst hGw
trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
strzel.-tst #tst hGw
trs-s12 #LOS h2A
strzel.-tst #tst hGw
11 16:15-17:00 trs-ts1 #sdz h1A
trs-ts2 #dzs h2A
strzel.-tst #tst hGw
trs-ts1 #sdz h1A
trs-ts2 #dzs h2A
płr-pr1 #GI CM1
płr-pr2 #GII CM2
strzel.-tst #tst hGw
płr-pr3 #G3 CM3
tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
strzel.-tst #tst hGw
trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
strzel.-tst #tst hGw
trs-s12 #LOS h2A
strzel.-tst #tst hGw
12 17:05-17:50 trs-ts1 #sdz h1A
trs-ts2 #dzs h2A
tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
trs-ts1 #sdz h1A
trs-ts2 #dzs h2A
płr-pr1 #GI CM1
płr-pr2 #GII CM2
strzel.-tst #tst hGw
płr-pr3 #G3 CM3
tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
strzel.-tst #tst hGw
tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
strzel.-tst #tst hGw
13 17:55-18:40 trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
trs-ts1 #sdz h1A
trs-ts2 #dzs h2A
tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
trs-ts1 #sdz h1A
trs-ts2 #dzs h2A
trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
14 18:45-19:00 trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
trs-ts1 #sdz h1A
trs-ts2 #dzs h2A
tk-tk1 #tkO sAm1
tk-tk2 #tkC sAm2
trs-ts1 #sdz h1A
trs-ts2 #dzs h2A
trs-ts3 #chs h4A
trs-ts4 #sch h3A
15 19:00-19:45     trs-ts1 #sdz h1A
trs-ts2 #dzs h2A
   
Obowiązuje od: 30.10.2023
Drukuj plan
wygenerowano 29.10.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum